گزارش تصویری- بزرگداشت شهید فخری زاده در دانشگاه شهید بهشتی با حضور وزرای دفاع و علوم

لینک کوتاه: