ویدئو- ورود وزیر دفاع ایران در کاراکاس

لینک کوتاه: