ویدئو- مصاحبه خبری وزیر دفاع در بدو ورود به کاراکاس

لینک کوتاه: