ویدئو- مراسم استقبال رسمی از وزیر دفاع در سوریه 02