ویدئو- سخنرانی وزیر دفاع در مراسم الحاق شناور گشتی حیدر

لینک کوتاه: