ویدئو- سخنرانی وزیر دفاع در مراسم الحاق شناورهای گشتی کلاس حیدر - 2

لینک کوتاه: