سخنرانی امیر سرتیپ حاتمی در امیر سرتیپ حاتمی در همایش "روز ملی مقاومت و روز دزفول":

لینک کوتاه: