امضا تفاهم نامه وزارت دفاع و بنیاد شهید و امور ایثارگران