نام جغرافیایی گستره فعالیت و خدمات سازمان جغرافیایی را از بدو تاسیس تاکنون مشخص می نماید.
در سال 1300 ه.ش سنگ بنای این ارگان رسمی نقشه برداری یعنی تشکیل شعبه نقشه برداری و نقشه کشی گذارده شده و در سیر تحول خود متناسب با نیازها،ماموریت ها و وظایف سازمانی انجام وظیفه نموده،در نهایت با عنوان سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح هویت یافته است.
 سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح بمنظور دستیابی سریع و دقیق به اطلاعات جغرافیایی کشور و سایر مناطق مورد نیاز نیروهای مسلح تلاش گسترده ای را در توسعه و ارتقاء دانش فنی نیروی انسانی،مدرنیزه نمودن خط تولید و ارایه خدمات،همگام با مراکز پیشرفته نقشه برداری داشته است و در این مسیر گام های ارزنده برداشته است.
سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح با بیش از 80 سال تجربه در تهیه نقشه های پوششی و انجام کلیه فعالیت های نقشه برداری و جغرافیایی،هماهنگ با پیشرفت های علمی و فنی جهان آمادگی دارد در زمینه های علوم و فنون جغرافیایی،دور سنجی و نقشه برداری خدمات متنوعی را ارایه نماید که اهم ازتوانمندی های آن به شرح ذیل میباشد:
*طراحی و برنامه ریزی و نظارت بر کلیه فعالیت های نقشه برداری در مقیاس های پوششی و موردی.
*طراحی پرواز و عکسبرداری هوایی در مقیاس های مختلف(مقیاسهای پوششی،موردی و شهری).
*طراحی،اجرا و نظارت عملیات ژیودزی ماهواره ای و کلاسیک.
*انجام عملیات تعبیر و تفسیر تصاویر هوایی و ماهواره ای.
*فرآیند تصاویر ماهواره ای و تصحیحات هندسی.
*بازنگری نقشه های قدیمی با روش های مختلف بهره برداری از تصاویر ماهواره ای و عکسبرداری هوایی.
*انجام فعالیت های طبقه بندی و گویا نمودن عکس های هوایی.تهیه نقشه های موضوعی.
اجرای کلیه مراحل کارتوگرافی.
*تهیه و چاپ نقشه های عکسی(با استفاده از عکس های هوایی و تصاویر ماهواره ای)گردآوری،تهیه،تدوین و چاپ اطلاعات جغرافیایی.
*طراحی و چاپ(شامل:حروفچینی،طراحی،مونتاژ،لیتوگرافی و چاپ) انواع کتاب و نشریات علمی و فنی.
*انجام فعالیت های مختلف در ارتباط با ایجاد بانک اطلاعات جغرافیایی(GIS) طراحی و اجرای عملیات هیدروگرافی،تهیه و ساخت انواع نقشه های برجسته در مقیاس های مختلف.
*تهیه و ساخت انواع ماکت از تاسیسات و تجهیزات و عوارض طبیعی زمین.
*طراحی و تبدیل کلیه دستگاه های فتوگرامتری از سیستم کلاسیک(آنالوگ) به سیستم تحلیلی و دیجیتالی.
*برگزاری دوره های مختلف(نظری و عملی) پیشرفته در زمینه مهندسی نقشه برداری.
joghrafia.jpg
 

اخبار مرتبط