ناوشكن "جماران 2"

ساخت ناوشكن پيشرفته "جماران 2" و به آب اندازي آن در درياي خزر در شمال كشور در روزهاي پاياني سال 1391 بار ديگر توانمندي هاي گسترده متخصصان صنعت دفاعي در عرصه طراحي و ساخت انواع تجهيزات مورد نياز نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران از جمله ناوشكن ها را به اثبات رساند.
امروز جمهوري اسلامي ايران در عرصه هاي علمي بويژه در بخش هايي نظير نانوتكنولوژي و بيوتكنولوژي و از جمله طراحي و ساخت تجهيزات مورد نياز نيروهاي مسلح خود بي نياز از كشورهاي خارجي و بويژه غربي شده و پيشرفت هاي آن در سطحي قرار دارد كه توانايي صدور دانش فني در اين زمينه ها را نيز دارا است.
قابليت تدافعي، تهاجمي و رهگيري، مجهز بودن به انواع توپ، اژدر و موشك و رادارهاي تاكتيكي سطحي، هوايي و قابليت حمل بالگرد از ويژگي‌هاي مهم ناوشكن جماران پيشرفته است. تجهيز به سامانه‌هاي جامع مديريت نبرد و جنگ الكترونيك از ديگر خصوصيات اين شناور به شمار مي‌رود.
ناوشكن جماران پيشرفته كه حدود 100 متر طول و بيش از 1300 تن وزن دارد از كاربردي‌ترين ناوشكن‌هاي موجود دنيا مي‌باشد كه در آينده مي‌تواند در رديف تجهيزات صادراتي وزارت دفاع  قرار گيرد.