موشك پدافند هوايي "صياد 2"

اين موشك داراي موتور سوخت جامد، با سيستم هدايت تركيبي و قابليت‌هاي عملياتي بالا مي‌باشد.
موشك صياد 2 يك موشك پدافند هوايي برد متوسط و ارتفاع بلند است كه براساس فناوري‌هاي روز دنيا طراحي شده و قادر است انواع بالگردها، هواپيماهاي بدون سرنشين و اهداف با سطح مقطع راداري كوچك و داراي سرعت و مانور بالا را در محدوده عملياتي خود منهدم كند.
قابليت بالاي ضد جنگ الكترونيك و رديابي خودكار و مستقل از ديگر ويژگي‌هاي اين موشك پدافندي است.