مهندسي دفاعي

طراحي و اجراي ساختمان‌ها و مجتمع‌هاي اضطراري، نظامي، سنگرهاي پيش‌ساخته، آشيانه‌هاي هواپيما و بالگرد، شيلترهاي ضد بمب هواپيما، باند فرودگاه، اسكله، موج‌شكن، سايت‌هاي ماهواره‌اي و راداري و همچنين تونل‌هاي انحراف آب، سدهاي خاكي و بتني، سيل‌بند، شبكه‌هاي آبياري، بزرگراه و جاده‌هاي اصلي، ساختمان‌هاي اداري، رفاهي، تفريحي، بيمارستاني و مجتمع‌هاي مسكوني از جمله مهمترين اقدامات و فعاليت‌هايي است كه در اين بخش از صنعت دفاعي كشور انجام مي‌شود . 

لینک کوتاه: