مسكن

در حوزه مسكن، با تشكيل صندوق تعاون و سرمايه‌گذاري مسكن، تسهيلات و وام خريد مسكن، واگذاري مسكن به روش‌هاي متنوعي همچون واگذاري 99 ساله، پروژه‌هاي نيمه تمام آزاد و .... ارائه مي‌شود . 

لینک کوتاه: