ماهواره ملی امید

"امید"،نخستین ماهواره بومی جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود. این ماهواره 27 کیلو گرم وزن دارد که پس از پرتاب به فضا در مدار با ارتفاع 250 کیلومتری قرار گرفت و در هر شبانه روز 15 بار به دور زمین چرخید.

لینک کوتاه: