ماهواره ملي فجر

طراحی و ساخت  ماهواره ملی فجر حاصل تلاش مومنانه، خالصانه و جهادي دانشمندان و
محققان فضايي شركت صنايع الكترونيك ايران و شركت هاي دانش بنيان داخلي و مراكز
تحقيقاتي، علمي و دانشگاهي كشور مي باشدو نشان  ديگری بر تداوم رشد بالنده علمي
كشور در عرصه ی فناوری های پیشرفته  است.

لینک کوتاه: