لندیگرافت 1000تنی فرشته 2 و پاس یار

 این لندیگرافت قابلیت حمل سوخت،آب،باربروی عرشه و کانتینر را دارا می باشد.
صنایع دریایی شهید موسوی از سال1383 با هدف توسعه صنعت کشتی سازی و رونق اقتصادی منطقه،توسط سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع در شهرستان خرمشهر تاسیس گردید.
از زمان راه اندازی ، این صنعت با ساخت بیش از 44 فروند انواع شناور در کلاس های مختلف نقش موثری در تولید ، اشتغال زایی و شکوفایی اقتصادی منطقه داشته است.

لینک کوتاه: