كاوشگر پژوهش

كاوشگر پژوهش كه حامل يك ميمون از نژاد رزوس بود پس از طي يك مسير زيرمداري تا
ارتفاع 120 كيلومتر، در مدت زمان حدود 15 دقيقه توانست به زمين بازگردد و موجود زنده را
سالم بازيابي نمايد.
در طول اين مأموريت دانشمندان فضايي كشور توانستند علايم محيطي داخل محموله
زيستي از جمله صوت، تصوير، تركيب گازي و علائم حياتي موجود زنده نظير نوار قلب و
شاخصهاي تعيين كننده وضعيت عمومي در طول پرواز زيرمداري را ثبت و كنترل نموده و در
ايستگاههاي زميني آنها را لحظه به لحظه رؤيت نمايند.
اين اطلاعات ارزشمند دريافتي به متخصصان كشورمان اين فرصت را مي‌دهد تا در زمينه‌هاي
گوناگون از جمله زيست فضايي، فيزيولوژي، هوافضا و مهندسي پزشكي، تحقيقات خود را در
حوزه فناوري فضايي تكميل كنند.
پرتاب كاوشگر پژوهش و بازيابي آن، گام بلند ديگري در راستاي نزديك شدن جمهوري
اسلامي ايران به اعزام انسان به فضا به شمار مي‌رود.
از ويژگي‌هاي جديد اين كاوشگر مي‌توان به استفاده از پرتابگر با سوخت مايع كه به دليل
اعمال سطح شتاب و ارتعاش پايين‌تر بر محموله زيستي، نسبت به پرتابگرهاي قبلي جهت
مأموريت‌هاي حامل موجود زنده از قابليت‌هاي بالاتري برخوردار است اشاره نمود؛
به‌كارگيري فناوري ضربه‌گير فرود براي كاهش ضربه وارده به موجود زنده در زمان نشست،
حداقل‌سازي زمان جستجو و نجات محموله و پاسخگويي مطلوب چتر نجات در مرحله پاياني
پرواز از ديگر ويژگي‌ كاوشگر پژوهش به شمار مي‌رود.

لینک کوتاه: