فاصله ياب ليزري

فاصله ياب ليزري مدل 85-LH توانايي اندازه گيري فواصل از 150 تا 19995 متر با دقت 5 متر را دارا مي باشد.
اين محصول اپتيكي علاوه بر اندازه گيري سريع و دقيق فاصله اهداف، قابل استفاده به صورت دوربين يك چشم ديده‌باني است و همراه با ساير وسايل مانند دوربين‌هاي ديد در شب نيز مورد استفاده قرار مي گيرد.