سامانه پدافند هوايي تلاش

يك سامانه پدافند هوايي برد متوسط و ارتفاع بلند است كه براي مقابله با اهداف پرنده از جمله هواپيماهاي جنگنده و بمب‌افكن بكار گرفته مي‌شود و قادر است انواع بالگردها و هواپيماي بدون سرنشين را  نيز منهدم كند.
سامانه تلاش به منظور آشكارسازي و ردگيري هدف موشك صياد 2 بمنظور پوشش نقاط حياتي و حساس كشور در مقابله با تهديدات هوايي غافل‌گيرانه هواپيماي مدرن جنگي طراحي و ساخته شده است.