زیر دریایی غدیر

"غدیر" شناوری است زیر سطحی و سبک که به صورت کاملاً بومی در داخل کشور ساخته شده است. این زیر دریایی از قابلیت ناوبری در آب های کم عمق برخوردار و به سیستم نوین پرتاب اژدر و شلیک موشک به طور همزمان و با دقت بالا در هدف گیری مجهیز است.
زیر دریایی غدیر در جابجایی سریع نیرو ،رهگیری دقیق و مسدود کردن راههای حمل و نقل شناورهای سطحی و زیر سطحی و شناسایی اهداف نظامی دشمن کاربرد دارد.
غدیر همچنین از قابلیت حمل نیروهای ویژه ،قدرت مانور بالا ، غوص سریع و پنهان شدن از دید رادار برخوردار بوده و می تواند با کمترین تعداد خدمه ،قابلیت عملیاتی پیدا کند.

لینک کوتاه: