راكت ضدزره

اين راكت 73 ميليمتري يكي از انواع راكت‌هاي ضدزره است كه براي انهدام تانكها، نفربرها ، خودروهاي سبك زرهي، محل تجمع نفرات، انبارهاي مهمات و استحكامات دشمن طراحي گرديده است.
سرجنگي اين نوع راكت از نوع خرج گود مي‌باشد كه به هنگام اصابت تا فاصله 1300 متري با نفوذ 300 ميليمتر در زره اهداف را منهدم مي‌نمايد.
اين سلاح بوسيله نفر و خودرو قابل حمل بوده و از سه پايه نشانه‌روي مستقيم تيراندازي مي گردد. به علت سبكي ، سادگي و سهولت در بكارگيري ، قدرت خوب سرجنگي و سرعت و دقت اصابت بالا، اين سلاح نقش مهمي در رزم‌هاي دور و نزديك و جنگ‌هاي منظم و نامنظم براي انهدام اهداف مورد نظر دارد.