خودروهای تاکتیکی یک چهارم تن و سه چهارم تن

این خودروهای دو دیفرانسیل با ظرفیت حمل تجهیزات نظامی، قابلیت تبدیل به خودروی آتش نشانی و حمل آب و خودروی حمل نفر با 13 نفر و قابلیت جداشدن سقف و قاب شیشه جلو جهت نصب جنگ افزار را دارد.
این خودروها قادرند از مناطق کوهستانی ناهموار ،دشت ،بیابان و رودخانه های کم عمق عبور نماید.

لینک کوتاه: