خمپاره انداز فاتح

این خمپاره انداز 60 میلی متری قابل حمل، با حداقل برد 100 و حداکثر بر 1050 متر مورد استفاده نیروهای تکاور قرار می گیرد.

لینک کوتاه: