توپ دریایی 40 میلیمتری فتح

توپ دریایی 40 میلی متری فتح جزء توپ های ضد هوایی ارتفاع پست است و در شناورهای دریایی مورد استفاده قرار می گیرد.
برد نهایی این سلاح 12 کیلومتر و نواخت تیر آن 300 گلوله در دقیقه است و می تواند به عنوان سلاح ضد موشک های کروز نیز مورد بهره برداری قرار گیرد.

لینک کوتاه: