توپ خودکششی 155 میلیمتری هویتزر

این توپ دارای برد معادل 30 کیلومتر و قدرت نواخت تیر 4 گلوله در دقیقه است و دارای قدرت آتش مناسب و کالیبر استاندارد  می باشد.
هویتزر ، قابلیت عبور از موانع ،خندق و آب را  دارد و حداکثر سرعت آن 65 کیلومتر بر ساعت است .این توپ همچنین به دوربین تیر مستقیم،سیستم دید در شب راننده و سیستم NBCمجهز می باشد.