بيمه سلامت و درمان

در اين حوزه، انواع خدمات بيمه‌اي به بيمه‌شدگان قطعي (سرپرست و عايله درجه يك)، بيمه‌شدگان غيرقطعي (اختياري) و بيمه درماني كاركنان وظيفه ارائه مي‌شود . 
همچنين صندوق بيمه مكمل درمان نيروهاي مسلح نيز در قالب طرح حكمت به منظور پوشش هزينه‌هاي مازاد درماني بر تعرفه‌هاي بيمه اوليه در ساتا تشكيل شده و مشغول ارائه خدمات به افراد تحت پوشش مي‌باشد. 

لینک کوتاه: