بمب هوشمند 2000 پوندی قاصد

بمب هدایت شونده 2000 پوندی قاصد، یک مهمات دورایستا و توانمند است. قدرت تخریب بسیار بالا، هدف گیری و هدایت نقطه ای علیه اهدافی که در دید مستقیم خلبان قرار دارد ،کنترل و هدایت خودکار بمب تا لحظه برخورد ، عدم توانایی دشمن در ایجاد اختلال هدایت بمب(هدایت تصویری -پسیو) از جمله ویژگی های مهم بمب هوشمند قاصد به شماره می رود.
این بمب دارای قابلیت های دیگری همچون شلیک از فاصله دور از دسترس پدافند دشمن و انهدام اهداف استراتژیک دشمن با حداقل درگیری است.