بالگرد 214 اس تی

بالگرد 214 اس تی با قابلیت حمل 20 نفر در بالگرد کلاس نیمه سنگین، یکی از بالگردهایی است که توسط متخصصان داخلی بازسازی کامل و به نام «شهریار» نامگذاری شده است.