ارابه فرود هواپیماهای جنگنده و آموزشی

ارابه فرود یکی از پیچیده‌ترین و سخت‌ترین سامانه‌های هواپیماها است.بیشترین فشار بر روی ارابه فرود هواپیما می باشد و معدود کشورهایی توانایی تولید آن را دارد.
متخصصان کشورمان توانستند ارابه فرود جنگنده‌ها، هواپیماهای آموزشی و مسافربری را بسازند .‌ارابه‌های فرود اصلی هواپیمای صاعقه، ارابه فرود دماغه هواپیمای صاعقه، ارابه فرود اصلی هواپیمای S68 ،ارابه فرود دماغه هواپیمای S68  ارابه فرود اصلی و دماغه هواپیمای فجر از جمله این پروژه ها می باشد.