‌ اتكا دستگاه پيشرو در استقرار نظام مديريت بهره‌وري شناخته شد

سازمان اتكا در هشتمين دوره جايزه ملي بهره‌وري 1404‌ به عنــوان دستگاه « پيشرو» در استقرار نظام مديريت بهره‌وري معرفي و ‌ لوح تقـدير دريافت كرد.
به گزارش روابط عمومي سازمان اتكا، در فرايند ارزيابي هشتمين دوره جايزه ملي بهره‌وري 1404‌، بنگاه‌هاي اقتصادي، سازمان‌ها و دستگاه‌هاي اجـرايي با توجـه به معيارها و شاخص‌هاي مختلف در حوزه‌هاي ارتقاي بهره‌وري نيروي كار، ارتقاي بهره‌وري سرمايه،  ارتقاي بهره‌وري كل عوامل توليد و رشد ارزش افزوده مورد بررسي و رتبه‌بندي قرار گرفتند كه در اين ارزيابي سازمان اتكا، شركت‌هاي فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي اتكا ، مــزارع نوين ايرانــيان‌، روغنكشــي خرمشهر و ايران گارمنت موفق بــه كسب « جايگاه پيشرو » شدند و شركت بي‌همتاصنعت جاودانه به « جايگاه متعهد » و شركت كشت و صنعت شهيد بهشتي به‌ جايگاه همگام‌ در استقرار نظام مديريت بهره‌وري دست يافتند.
 

دسته بندی: 
اتکا

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.

اخبار مرتبط