نخستین همایش ملی نیروی انتظامی و تمدن نوین اسلامی درتهران برگزار می شود

    تهران-ایرنا- دبیر علمی اولین همایش ملی ناجا و تمدن نوین اسلامی گفت: این همایش 27 دی ماه 1396 در دانشگاه علوم انتظامی امین باهدف گسترش تفکر راهبردی ،گفتمان سازی ،نسبت سنجی کنشگری ناجا در ابعاد مختلف با مبانی و خود شناسی و ارزیابی آن در تراز و چشم انداز تمدنی برگزار می شود.
 


علی ثابت روز شنبه ایرنا در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: مرکز مطالعات راهبردی ناجا برابر اساسنامه خود رسالت دارد که به اشاعه ، بسط و گسترش تفکّر راهبردی و گفتمان سازی و در حوزه اندیشه انقلاب اسلامی و عمق بخشی معرفتی درون وبرون سازمانی این امر الهی را در قالب های مختلف علمی ،پژوهشی و برگزاری همایش های متنوع ازجمله همایش معماری ناجای آینده که درسال گذشته برگزار شد وهمایش ملی ناجا وتمدن نوین اسلامی به عنوان بستر ساز نظری معماری ناجای آینده قابل بهره برداری است.
وی ادامه داد: بیش از 300 چکیده و بالغ بر200مقاله به صورت فراخوانی و تعداد 25 مقاله سفارشی دریافت شده است که با عنایت به مقاله های که از طریق فراخوان واصل شده است می توان گفت به لحاظ محتوایی انتظارات ما را تامین ساخته است اگر چه هنوز در این مقوله کل کشور در ابتدای کار است.
دبیر علمی نخستین همایش ملی ناجا و تمدن نوین اسلامی گفت: تاکنون حدود 35-40سازمان ،مراکز علمی ،دانشگاهی و حوزوی در این همایش حمایت خودرا با اعزام نماینده و همکاری اعلان و مشارکت فعّال داشتند وقرار است چندین پانل را در مراکز خود با همکاری مرکزمطالعات راهبردی دنبال کنند ازجمله این مراکز دانشگاه علوم انتظامی امین ،پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ،فرهنگستان علوم اسلامی ،بنیاد حکمت صدرا و موسسه انجمن حکمت وفلسفه اسلامی است.
ثابت ددر مورد محورهای این همایش گفت: سه محور کلان و تعدادی زیرمحور را تعیین کردیم از جمله
مبانی نظری و رویکرد ها ، تمدن نوین اسلامی در اندیشه انقلاب اسلامی و ناجا و رویکرد تمدنی(چالش ها،راهبرد ها و الزامات)، به طور قطع اینگونه همایش ها همه اهداف بلند مدت و راهبرد سازمان ها را محقق نخواهد کرد، لیکن در حوزه اهداف همایش که از جمله نیات نرم افزار گرایی فرمانده کل قوا و فرمانده ناجا قرار دارد، می تواند در عمق بخشی معرفتی درون سازمانی، تغییر پارادایم های روتین به پارادایم های معرفتی در تراز تمدنی تقویت کنند.

دسته بندی: 
ناجا

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.

اخبار مرتبط