تسلط بر هوا از اصول و ضروریات بنیادی قدرت هوائی محسوب می شود

امیر سرتیپ نصیر زاده گفت: حاکمیت پرواز و تسلط بر فضای هوائی از اصول و ضروریات بنیادی قدرت هوائی محسوب می شود.
به گزارش روابط عمومی وزارت دفاع، امیر سرتیپ عزیز نصیر زاده در این مراسم با اشاره به ضرورت  4 اصل بنیادی در توسعه قدرت هوائی کشورها ادامه داد: توان کلی ملت  برای پرواز به منظور تحمیل اراده از طریق هوا، قدرت هوائی تقسیم ناپذیر، توان فیزیکی پرواز برای اعمال حق سیاسی، حاکمیت پرواز و تسلط بر فضای هوائی از اصول و ضروریات بنیادی قدرت هوائی محسوب می شود.
وی  ایجاد ظرفیت بهره برداری نظامی از کلیه زیرساخت های قدرت هوائی، ایجاد ظرفیت ساختاری جهت جذب علائق عموم مردم به هوانوردی، افزایش یکپارچگی و هم افزائی توان تحقیقاتی و پژوهشی، تدوین و روزآمد کردن آیین نامه ها و دکترین های سطوح مختلف، متجلی کردن اندیشه های دفاعی، تشکیل شورای عالی هوانوردی، راه اندازی کرسی های نظریه پردازی، تشکیل دفتر آینده پژوهی به منظوراهداف  آینده و استفاده از ظرفیت های فناوری با تکیه بر پتانسیل های بومی و ملی را از مهمترین مسائل حائز اهمیت اقتدار هوائی در راستای تأمین منافع ملی عنوان کرد.
انتهای پیام/
 
 

دسته بندی: 
وزارت دفاع

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.

اخبار مرتبط