امضاي تفاهم‌نامة همكاري ميان وزارت‌ آموزش و پرورش و وزارت دفاع‌

به گزارش روابط عمومي مراکز اقتصادي ودجا، با حضور محمد اسدي (مديرعامل بنياد تعاون وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح) و مرضيه گرد (معاون وزير)، رئيس سازمان مدارس غيردولتي و توسعه مشارکت‌هاي مردمي و خانوادة وزارت آموزش و پرورش دستورالعمل اجرايي تفاهم‌نامة وزارت آموزش و پرورش و وزارت دفاع با اهداف تقويت و تعميق هويت و بينش ديني، فرهنگي و اجتماعي دانش‌آموزان، بهره‌گيري از امکانات علمي– تفريحي و ورزشي، ارتقاي جايگاه مدارس به منزلة کانون‌هاي تربيتي و ايجاد بستر مناسب جهت توسعة سياست مديريت آموزشگاهي به امضا رسيد.

مدير عامل بنياد تعاون وزارت دفاع با اشاره به آمادگي اين مجموعه در حوزة نوسازي، بهسازي و معماري مدارس براساس استانداردهاي اعلامي آموزش و پرورش با استفاده از ظرفيت‌هاي وزارت دفاع افزود: بايد نسبت به اصلاح ترکيب نيروهاي انساني، بهسازي آنها و ارتقاي مهارت‌هاي مديران براي ادارة مدارس و نحوة انتقال مطلوب مسائل آموزشي مورد انتظار در مناطق آموزش وپرورش اقدام‌هاي اساسي وکليدي صورت گيرد.

محمد اسدي در ادامه گفت: بايد کارگروهي تعريف کنيم تا هم ساختار فکري و برنامه‌ريزي آموزش و پرورش حفظ شود و هم مجموعة وزارت دفاع در کنار شما ضعف‌ها، چالش‌ها و آسيب‌هاي موجود را منعکس کند. وي در ادامه با توجه‌دادن مخاطبان به اين مطلب که بايد از تمام ظرفيت يک معلم براي انتقال مطالب و تدريس استفاده شود، اظهار داشت: ما گاه از 10 يا 20 درصد از ظرفيت معلم بهره‌برداري مي‌کنيم؛ چون 80 درصد فکر معلم درگير مشکل‌هاي مالي، مسکن و درمان است. لذا آموزش و پرورش بايد با ايجاد ظرفيت لازم و بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي موجود خود در راه رفع مشکل‌ها و ايجاد انگيزه در معلمان براي انجام‌دادن خدمت با تمام ظرفيت و تمرکز لازم

دسته بندی: 
بنیاد تعاون

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.

اخبار مرتبط