اکبر ترکان

مشخصات فردی:
نام و نام خانوادگی:اکبر ترکان
تاریخ تولد: 1331
محل تولد: تهران
نام پدر: حسین
سوابق تحصیلی:
 - لیسانس مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف
 - فوق لیسانس مدیریت دولتی از مرکز آموزش مدیریت دولتی
سوابق مدیریتی و اجرائی:
 - آموزش و پرورش 53-51
 - شرکت ساختمانی صنعتی 58-53
 - جهاد سازندگی 60-58
- استاندار ایلام 62-60
- استاندار هرمزگان63-62
- معاون بنیاد مستضعفان 64-63
- رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان صنایع دفاع 68-64
- وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 72-68
- وزیر راه و ترابری 76-72
- رئیس هیئت مدیره سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران 80-76
- رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل پترو پارس 81-80
- معاون وزیر نفت در امور برنامه ریزی 83-81
- مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس 86-83
- معاون وزیر در امور برنامه ریزی 92-86
- رییس هیات موسس دانشگاه شمال از سال 78 تاکنون
- رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان از سال 92 تاکنون
- دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ایران از سال 92 تاکنون
- مشاور ارشد رئیس جمهور ایران از سال 92 تاکنون